Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

  1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít, a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
  2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací, nebo zacházením a obsluhou, prováděnými v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
  3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
  4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
  5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním, nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
  6. Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.

Postup při reklamaci:

  1. Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
  2. Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu.
  3. Do zásilky uveďte důvod reklamace, a přiložte kopii daňového dokladu.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od obdržení.

Odstoupení od smlouvy :

Kupující, který splňuje předpoklady spotřebitele dle § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, má právo v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.  Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem. Náklady spojené s dopravou se nevrací.