Vše k nákupu

1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami obchodu, s možnostmi dopravy a platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních ůdajů.


2. Žádáme vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných ůdajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte. Potvrzením  objednávky zákazníkovi je uzavřena kupní smlouva. Potvrzení objednávky musí obsahovat celé znění objednávky včetně čísla objednávky, a rovněž informaci o tom, zda objednané zboží je či není skladem. Potvrzená objednávka je archivována a je zákazníkovi zaslána e-mailem. Objednávku lze také vytisknout v posledním kroku objednávky. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a řídí se českým právním řádem. 


3. U zboží, kde není uvedena cena, jedná se o obecnou obchodní nabídku a cena bude nabídnuta smluvně na základě vaší poptávky. V ní uveďte množství a další podtatné náležitosti včetně kontaktu na vás.


4. Nabídka prodeje zboží, a ceny tohoto zboží, zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Provozovatel si vyhrazuje cenu změnit a to v případě jako například změna kurzu CZK/EUR, úrokových sazeb ČNB, zjevné chyby v ceně nebo změny ceny ze strany dodavatele zboží.


5. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.


6. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese sám kupující.


7. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky. Např. půjde-li o vyšší hodnotu objednávky, vyšší cenu poštovného, chybějící či nepřesné údaje atp.


8. Prodávající deklaruje, že veškeré v tomto internetovém obchodě nabízené zboží splňuje podmínky dané zákonem č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a souvisejících právních předpisů.